Tulkki sosiaalityöntekijän aisaparina

huhtikuuta 25, 2018

Satu Söderholm työskentelee sosiaalityöntekijänä SPR:llä, alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksikössä ja käyttää jatkuvasti työssään tulkkipalveluita. 

Tässä artikkelissa kerromme, millaisiin asioihin hän tulkkia tarvitsee.

Tulkkia tarvitaan sosiaalityöntekijän alkuinfossa ja haastatteluissa

Kun nuori tulee vastaanottoyksikköön, hänelle annetaan muutaman päivän sisällä tulkin avustuksella sosiaalityöntekijän alkuinfo, jossa nuori saatetaan tilanteen tasalle ja kerrotaan mihin hän on tullut ja mitä tapahtuu seuraavaksi ja kuinka turvapaikkaprosessi tulee etenemään.

Alkuinfoa seuraa melko pian alkukartoitushaastattelu, jossa kartoitetaan nuoren tausta ja tilanne sekä se mistä hän on tullut ja minkälaista apua hän tarvitsee. Haastattelussa pyritään selvittämään myös mahdollisia erityistarpeita, jotka tulisi ottaa huomioon. Usein alkukartoitushaastattelua jatketaan vielä toisella tapaamisella. Näissä virallisissa vaiheissa tulkki on aina mukana, joko paikan päällä tai puhelimen välityksellä. 

Ymmärrystä tarvitaan myös muulloin

Jokapäiväisessä työssään Satu on monella tapaa läsnä nuorten elämässä ja hänen työhuoneensakin sijaitsee samoissa tiloissa kuin missä nuoret asuvat. Tällöin hän pystyy olemaan nuorten tukena päivittäin.

Käytännössä tulkki on oikeusturvan ja lainsäädännönkin puitteissa välttämätön kaikissa turvapaikkamenettelyn virallisissa vaiheissa. Arkisemmat tilanteet hoidetaan usein suomen kielellä tai talon oman kielitaitoisen henkilökunnan avustuksella. Tulkin käyttö on kuitenkin ymmärtämisen ja yksityisyyden suojan vuoksi tärkeää silloin, kun puhutaan hyvin henkilökohtaisista ja monimutkaisista asioista.

Lausunto maahanmuuttovirastolle tehdään suomeksi

Kun nuori on haastateltu, Satu tekee hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle. Lausunto kirjoitetaan suomeksi, eikä nuori voi tietää mitä hänestä on kirjoitettu, ellei lausuntoa käydä tulkin avustuksella hänen kanssaan läpi. Satu katsoo, että jokaisella on oikeus tietää millaisia lausuntoja hänestä kirjoitetaan, ja on myös asiakkaan oikeusturvan kannalta on tärkeää tarkistaa, että asiat on varmasti ymmärretty oikein ennen kuin papereita lähetetään eteenpäin. Lausunto lapsen edusta voi vaikuttaa koko turvapaikkaprosessin etenemiseen ja väärinymmärryksiä tulee helposti.

Onnistunut tulkkaus edellyttää muutakin kuin kielitaitoa

Onnistuneeseen tulkkaukseen vaikuttavat monet muutkin asiat kuin ainoastaan kielitaito. Nuoren voi olla esimerkiksi vaikea puhua tulkille, joka osaa samaa kieltä, mutta edustaa hänen silmissään väärää kansallisuutta. Myös tulkin sukupuolella on usein merkitystä. Monet turvapaikanhakijat kantavat mukanaan paljon pelkoa ja muita tunteita, mikä on ymmärrettävää ja vaikuttaa kaikkeen, etenkin silloin kun tullaan sota-alueilta.

Joskus puhelintulkkaus voi toimia läsnäolotulkkausta paremmin, koska vaikeita asioita käsiteltässä voi olla nuorelle helpompaa, jos tulkki on vain ääni puhelimessa, eikä fyysisesti läsnä oleva henkilö. Pelkkä ääni tuntuu yksityisemmältä ja helpottaa tilannetta.

Satu on myös työssään oppinut, että kielitaito ei automaattisesti tarkoita luku- ja kirjoitustaitoa kyseisen kielen kohdalla. Mikäli siis on tiedossa, että tulkkauksen yhteydessä joudutaan kirjoittamaan papereita kohdekielellä, tulee tulkin luku- ja kirjoitustaito ko. kielellä tarkistaa. Monet suomessa toimivat tulkit ovat tulleet maahan sen verran nuorina, että ovat oppineet kirjoittamaan ja lukemaan kyllä suomeksi, mutta tulkattavaa kieltä monet ainoastaan puhuvat ja ymmärtävät puhutussa muodossa.

Monissa kielissä myös murteet poikkeavat toisistaan niin paljon, että tulkin tulisi puhua joko samaa murretta tai sitten tulkattavan pitäisi osata yleiskieltä.

Tulkkia tilattaessa on siis otettava huomioon monia muitakin asioita kuin se mitä kieltä tulkki puhuu.

Luotto Vantaan Tulkkikeskukseen on vahva

Satu kertoo, että SPR joutuu toiminnassaan luottamaan jatkuvasti siihen, että tulkkitoimisto välittää aidosti ammattitaitoisia tulkkeja. Kokemukset Vantaan Tulkkikeskuksen tulkkien osaamisesta ovat pääsääntöisesti erittäin hyvät, joten Satu tilaa tulkkinsa hyvin usein sieltä. Tarpeen mukaan hän käyttää toki muitakin tulkkitoimistoja.

Satu on kokenut, että Vantaan tulkkikeskuksessa myös tunnetaan aidosti omat tulkit, joten heiltä saa erilaisiin tulkkaustilanteisiin sopivat ammattilaiset. Myös palautetta tulkeista ja tulkkaustilanteiden sujumisesta kysellään aktiivisesti.

Tulkkien ammattitaidon ohella parasta Vantaan Tulkkikeskuksen toiminnassa on Sadun mielestä ollut nopeus ja palvelun henkilökohtaisuus. Kun tulkille on nopeasti tarve, vastaus tulee nopeasti ja vaikka aikataulu olisi kuinka kiireinen, he aina yrittävät parhaansa, jotta sopiva tulkki saataisiin käyttöön.
 
PS: 
Jos et vielä ole tilannut tätä blogia sähköpostiisi, jätä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen. Uusi artikkeli julkaistaan n. kerran kuukaudessa.

0 kommenttia

Tilaa artikkelit sähköpostiisi

* indicates required