Mitä kaikkea kuuluu tulkkikeskuksen pyörittämiseen?

tammikuuta 25, 2018

Tässä blogipostauksessa avaamme hieman Vantaan Tulkkikeskuksen arkea toimitusjohtaja Tiia Keskisen näkövinkkelistä. 


Vantaan Tulkkikeskus Yhteiskuva


Tiia on yksi Vantaan Tulkkikeskuksen kolmesta perustajajäsenestä ja hänen kontollaan on paljon eri tehtäviä. Tiian työviikko sisältää tyypillisimmillään ainakin: 

  • tilauksien vastaanottoa 
  • rekrytointeihin osallistumista
  • työntekijäsuhteiden hoitoa ja tehtävien jakoa
  • markkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelua
  • tarjousten tekemistä ja kilpailutuksiin osallistumista 
  • yllättäviä ja akuutteja käännös- ja tulkkaustoimeksiantoja
  • kirjanpitoon ja palkanlaskentaan osallistumista

Monipuolisessa ja moniulotteisessa toimenkuvassa suuri osa päivästä kuluu myös uusien asioiden opiskeluun ja perehtymiseen.

Erityisesti Vantaan Tulkkikeskuksen toiminnan alkutaipaleella lähes kaikki kirjanpito- ja lakiasiat olivat tavalla tai toisella uutta ja sen lisäksi yrityksen arvoihin kuuluu, että myös työntekijöiden ja asiakkaiden tarinat ja kulttuurit halutaan tuntea, jotta niitä voidaan myös ymmärtää.

Millaisia haasteita tulkkikeskuksen arkeen sisältyy?

Tulkkikeskuksen toiminnassa on monenlaisia pieniä ja suuria haasteita, joista osaan törmätään viikottain ja osaan harvemmin. Ne tuovat tekemiseen aivan omanlaisensa lisämausteen.

Kulttuuri- ja kielimuurit

Vantaan Tulkkikeskus on monikulttuurinen työympäristö, jossa sekä työntekijät, että asiakkaat edustavat eri kulttuureja. Tämän johdosta pieniin kulttuurimuureihin törmätään tuon tuosta.

On sanottu että kaikki ihmisten välinen viestintä on aina tulkintaa ja jokainen vastaanottaja tulkitsee asioita aina oman viitekehyksensä kautta. Tähän viitekehykseen vaikuttaa henkilön oma historia ja kulttuuritausta.

Kun viestinnässä kahden tai useamman ihmisen välillä on myös tulkki, ollaan tilanteessa, jossa tulkki ei ainoastaan käännä ihmisten sanoja ja lauseita, vaan pyrkii myös lisäämään ymmärrystä kahden eri kulttuurin välillä. Tämä on suuri haaste ja edellyttää molempien kulttuurien tuntemusta, mutta se on myös erittäin antoisaa.

Kulttuuriset asiat näkyvät aina tavalla tai toisella myös kielessä. Esimerkiksi arabian kielestä puuttuu sana ”seksuaaliterveys” ja puuttuvien termien avaaminen voi joskus edellyttää tarkempaa selittämistä, jolloin asiakas saattaa ihmetellä miksi tulkki höpöttelee omiaan!

Epärealistiset odotukset

Moni asiakas, joka ei ole ennen hankkinut tulkki- tai käännöspalveluita, ei välttämättä tiedosta kuinka paljon työhön menee aikaa, mitä kaikkea siihen liittyy ja mikä on realistinen kääntämisnopeus.

Esimerkiksi 50 täyden tekstisivun kääntäminen ei onnistu parissa päivässä, vaan käännösnopeus on lähempänä yhtä tai kahta sivua päivässä. Joskus taas tulkkauspalveluita pyydetään minuuttitaksalla, johon ei kuitenkaan ole liiketaloudellisesti kannattavaa ryhtyä.

Tällaisissa asioissa joudutaan välillä opastamaan asiakkaita hyvässä hengessä.

Yllättävät erikoisvaatimukset

Joskus toivotaan perustellustikin nimenomaisesti mies- tai naistulkkia tai henkilöä, joka ymmärtää kyseistä kulttuuritaustaa erityisen hyvin.

Välillä kuitenkin erityisvaatimusten taustalla on perusteettomia ennakkoluuloja, joita Vantaan Tulkkikeskus pyrkii toiminnassaan johdonmukaisesti kitkemään. Koko toimintamme tarkoituksena on lisätä ymmärrystä eri kielten, kulttuurien ja ihmisten välillä, joten ihmisten vääränlainen lokeroiminen ja karsinoiminen olisi yrityksemme arvojen vastaista toimintaa.

Parasta Vantaan Tulkkikeskuksen toiminnassa?

Vantaan Tulkkikeskuksessa on erinomainen työilmapiiri ja yhteishenki, jossa ollaan kuin yhtä valtavan suurta perhettä. Tiian mielestä hienointa kaikessa on päästä toistuvasti iloitsemaan onnistumisista talon sisällä ja työntekijöiden suhtautuminen tulkkikeskuksen toimintaan.

”Mieltä lämmittää nähdä kuinka työntekijät ovat meistä ylpeitä.
Mekin olemme ylpeitä heistä!” (Tiia Keskinen)

Vaikka työpäivien aikana valtaosa yhteydenpidosta tapahtuu puhelimen kautta, niin yhteisissä kokoontumisissa ollaan kuitenkin aina todella tuttavallisella tasolla. Tämä on arvokas asia, josta halutaan jatkossakin pitää kiinni.

PS: Lue lisää yrityksemme toiminnasta täällä: www.vantaantulkkikeskus.fi

0 kommenttia

Tilaa artikkelit sähköpostiisi

* indicates required